W bogatej ofercie zajęć dodatkowych (realizowanych poza podstawą programową) znajdują się dwa pakiety.

 

 PAKIET PODSTAWOWY:

- język angielski,

- rytmika,

- taniec,

- zajęcia sportowe,

- gimnastyka korekcyjna.

 

PAKIET EKSTRA (zawiera PAKIET PODSTAWOWY oraz poniższe zajęcia):

- robotyka,

- warsztaty Kreatywny Malutek: zajęcia przyrodnicze, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia chemiczne.

 

Współpracujemy także z zespołem trenerów i animatorów, którzy zapewniają dzieciom naukę pływania na basenie.

Przedszkole zapewnia opiekę logopedyczną i psychologiczną.

Dzieci w wieku 5-6 lat mogą również uczęszczać na lekcje religii.

 

Grafik zajęć dodatkowych dostępny jest w szatni przedszkolnej.

Zdjęcia Malutków

Brak grafik