Przedszkole Malutkowo znajduje się w najbliższym sąsiedztwie żłobka, na ulicy Łepkowskiego, w nowoczesnym lokalu w pełni dostosowanym do potrzeb dzieci, jako naturalna kontynuacja opieki i edukacji naszych żłobkowiczów. Codziennie w Przedszkolu realizowane są zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.

Realizujemy program wychowania przedszkolnego „Trampolina”, M. Janiak i K. Witerskiej. Jego przeznaczeniem jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie z wytycznymi aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zaleceń Ministra Edukacji Narodowej.

Program stanowią: cele i treści kształcenia, ujęte w poniższe kategorie:

  • środowisko społeczne
  • środowisko przyrodnicze
  • sztuka
  • edukacja językowa
  • edukacja matematyczna
  • edukacja zdrowotna

Program uwzględnia indywidualizm każdego dziecka i pozwala na rozwijanie aspektów osobowości dziecka zgodnie z jego predyspozycjami intelektualnymi, potrzebami oraz właściwym mu tempem. Pozwala on również aktywować w maluchach twórcze potrzeby. Zakresy tematyczne dobrane są według kryteriów wieku oraz zdolności dziecka.

Program ten stanowi doskonałe przygotowanie do późniejszej edukacji szkolnej.

Prowadzimy zajęcia z zakresu: edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, języka angielskiego. Realizujemy także zajęcia ruchowe, plastyczne, umuzykalniające, taneczne, rytmikę oraz warsztaty teatralne. Przedszkole dysponuje dużą sceną teatralną, gdzie nasi podopieczni kształcą swoje umiejętności aktorskie i mogą poczuć się jak prawdziwi artyści.

 

Zdjęcia Malutków

Brak grafik