FORMULARZ PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKA

Dane dziecka

Dodatkowe informacje o dziecku

DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

Dane kontaktowe

captcha

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w formacie PDF należy czytelnie wypełnić i złożyć osobiście do Dyrektora ds. pedagogicznych w ODDZIALE 2 (ul. Łepkowskiego 1).

Przedszkole - dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w formacie PDF należy czytelnie wypełnić i złożyć osobiście w biurze żłobka (ul. Łepkowskiego 1).

Żłobek- dokumenty

Zdjęcia Malutków

Brak grafik