FORMULARZ PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKA

Dane dziecka

Dodatkowe informacje o dziecku

DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

Dane kontaktowe

captcha

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w formacie PDF należy czytelnie wypełnić i złożyć osobiście do Dyrektora ds. pedagogicznych w przedszkolu (ul. Łepkowskiego 1, WEJŚCIE NR 1).

Przedszkole - dokumenty

Zdjęcia Malutków

Brak grafik