Szanowni Państwo,

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola Malutkowo w Krakowie na rok szkolny 2023/2024 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

Zapisy do Publicznego Przedszkola Malutkowo odbywają się w dniach 1-31 marca 2023 r. Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonować będzie od 1 marca 2023 r. na stronie: https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action

Osoby niemające dostępu do Internetu lub niewyrażające woli korzystania z elektronicznej formy rekrutacji mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie - formularze będzie można pobrać w przedszkolu lub na stronie internetowej przedszkola w zakładce ZAPISY - Dokumenty.

Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej.
W kolejnych latach rodzice składają jedynie Deklarację dotyczącą kontynuowania edukacji przedszkolnej.

____________________________________________________________________________________

WAŻNE

Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru (wskazanego przez rodziców jako pierwsze).

Niezłożenie w terminie do 31 marca 2023 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji. Podpisane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Publicznym Przedszkolu Malutkowo, ul. Łepkowskiego 1 (Wejście nr 1) w godzinach 7:00-17:00.

____________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Zdjęcia Malutków

Brak grafik