KRAKOWSKIE ŻŁOBKI MALUTKOWO

ul. Łepkowskiego 5: wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych UM Krakowa pod numerem: 7330.2.34.2013

Żłobek Łepkowskiego 5

Przedszkole Łepkowskiego 7

Krakowskie Żłobki i Publiczne Przedszkole w Krakowie

NIP: 685-103-74-89

REGON: 121870434

Numer konta bankowego: 72 1050 1445 1000 0090 9130 5319