Zapisy

Formularz przyjęcia dziecka do żłobka


Dane dziecka


Dodatkowe informacje o dziecku:

Czy dziecko uczęszczało wcześniej do żłobka/przedszkola? 

Od kiedy dziecko miałoby uczęszczać do Malutkowa?

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?
Czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Rodzeństwo


Dane osobowe rodzica/opiekuna prawnego dziecka:


Dane kontaktowe:

Dokumenty:

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w formacie PDF należy czytelnie wypełnić i złożyć osobiście do Dyrektora ds. pedagogicznych w przedszkolu (ul. Łepkowskiego 1, WEJŚCIE NR 1).

Żłobek – dokumenty:

Żłobek Łepkowskiego 5

Przedszkole Łepkowskiego 7

Krakowskie Żłobki i Publiczne Przedszkole w Krakowie

NIP: 685-103-74-89

REGON: 121870434

Numer konta bankowego: 72 1050 1445 1000 0090 9130 5319