Informacja w sprawie dotacji udzielanej przez gminę miejską Kraków:

https://www.bip.krakow.pl/

Opłata administracyjna - 600 zł

Opłata administracyjna płatna jest w dniu podpisania umowy i obowiązuje przez 12 miesięcy jej trwania. Opłata zawiera ubezpieczenie dziecka, podstawową wyprawkę oraz gwarancję miejsca w żłobku.


Czesne w żłobku - 650 zł*

* Nominalna kwota czesnego wynosi 1800 zł. Czesne dofinansowywane jest przez Urząd Miasta Krakowa w wysokości 3,50 zł za każdą godzinę przebywania dziecka w żłobku. Rodzice dzieci nieobjętych Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym (RKO), po złożeniu wniosku o dofinansowanie miejsca w żłobku w ZUS, wnoszą opłatę w wysokości 650 zł. Rodzice dzieci objętych Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym (RKO), wnoszą opłatę w wysokości 1050 zł.

Czesne płatne jest na konto żłobka z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca.
W ramach czesnego zapewniamy:

 1. Kompleksową opiekę do 10 godzin dziennie (w godzinach 7:00 - 17:00).
 2. Codzienne zajęcia muzyczno – ruchowe.
 3. Codzienne zajęcia plastyczne.
 4. Codzienne spacery i wyjścia na plac zabaw (w zależności od warunków pogodowych).
 5. Opiekę pielęgniarki i higienistki.
 6. Organizację przyjęć urodzinowych Malutków w godzinach otwarcia żłobka.
 7. Fotograficzną dokumentację pobytu dziecka w żłobku.

Karnety godzinowe - 250 zł - 500 zł

Karnety godzinowe:

 • 10 h/mies - 250 zł
 • 20 h/mies - 330 zł
 • 30 h/mies - 420 zł
 • 40 h/mies - 500 zł

Karnet do wykorzystania w 1 miesiącu pobytu dziecka w żłobku.
Nie wykorzystane godziny mogą zostać przeniesione na kolejny miesiąc.


Wyżywienie - 19 zł / dzień

Koszt całodziennego wyżywienia (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek) wynosi 17 zł/dzień.
Koszt poszczególnych posiłków:

 • śniadanie - 4 zł
 • zupka - 3 zł
 • drugie danie z podwieczorkiem - 12 zł

Koszt diety wegetariańskiej i bezmlecznej to +2 zł/dzień.

Wyżywienie rozliczane jest na koniec miesiąca. Płatność za wykorzystane porcje Rodzice wnoszą do 5 dnia następnego miesiąca.

Zdjęcia Malutków

Brak grafik