Opłata administracyjna w żłobku - 500 zł

Opłata administracyjna płatna jest w dniu podpisania umowy i obowiązuje przez 12 miesięcy jej trwania. Opłata zawiera ubezpieczenie dziecka, podstawową wyprawkę oraz gwarancję miejsca w żłobku.


Czesne w żłobku - 650 zł / 850 zł

Czesne:

 • dla dzieci przebywających w żłobku do 6 godzin dziennie wynosi 650 zł
 • dla dzieci przebywających w żłobku powyżej 6 godzin dziennie wynosi 850 zł

Czesne płatne jest na konto żłobka z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca.
W ramach czesnego zapewniamy:

 1. Kompleksową opiekę.
 2. Codzienne zajęcia muzyczno – ruchowe.
 3. Codzienne zajęcia plastyczne.
 4. Codzienne spacery i wyjścia na plac zabaw (w zależności od warunków pogodowych).
 5. Opiekę pielęgiarki i higienistki.
 6. Organizację przyjęć urodzinowych Malutków w godzinach otwarcia żłobka.
 7. Fotograficzną dokumentację pobytu dziecka w żłobku.

Karnety godzinowe - 150 zł - 400 zł

Karnety godzinowe:

 • 10 h/mies - 150 zł
 • 20 h/mies - 230 zł
 • 30 h/mies - 320 zł
 • 40 h/mies - 400 zł

Karnet do wykorzystania w 1 miesiącu pobytu dziecka w żłobku.
Nie wykorzystane godziny mogą zostać przeniesione na kolejny miesiąc.


Wyżywienie Żłobek - 14 zł / dzień

Koszt całodziennego wyżywienia (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek) wynosi 13 zł/dzień.
Koszt poszczególnych posiłków:

 • śniadanie - 3 zł
 • zupka - 3 zł
 • drugie danie z podwieczorkiem - 8 zł

Koszt diety wegetariańskiej i bezmlecznej to 15zł/dzień.

Wyżywienie rozliczane jest na koniec miesiąca. Płatność za wykorzystane porcje Rodzice wnoszą do 5 dnia następnego miesiąca.


CZESNE W PRZEDSZKOLU - 0 ZŁ (DO 5 GODZIN DZIENNIE)

W ramach realizacji podstawy programowej pobyt dzieci w przedszkolu od 7:00 do 12:00 jest bezpłatny.

Za każdą godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5, z usług  przedszkola poza godzinami wyżej wymienionymi (od 7:00 do 12:00) rodzic ponosi odpłatność w kwocie:

1) 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę

2) 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę dla rodzin objętych Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+

od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego) są zwolnieni od wnoszenia opłat za godziny dodatkowe. Zwolnienie z opłaty następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko kończy 6 lat.

Opłata za godziny wnoszona jest po ich rozliczeniu, na koniec miesiąca.


Wyżywienie Przedszkole - 15 zł / dzień

Koszt całodziennego wyżywienia (śniadanie, zupa, drugie danie, podwieczorek) wynosi 15 zł/dzień.
Koszt poszczególnych posiłków:
 • śniadanie - 3 zł
 • zupka - 3 zł
 • drugie danie - 7 zł
 • podwieczorek - 2 zł

Koszt diety wegetariańskiej i bezmlecznej to 16zł/dzień.

Wyżywienie rozliczane jest na koniec miesiąca. Płatność za wykorzystane porcje Rodzice wnoszą do 10 dnia następnego miesiąca.

Zdjęcia Malutków

Brak grafik